bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Village Mare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Village Mare - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Village Mare 4* е All Inclusive комплекс, разположен на по-малко от 100 м. от пясъчния плаж в Метаморфоси, Халкидики. С 30-годишен опит в семейните почивки, хотелът е известен със своята приятелска, топла и приятна атмосфера, а персоналът му - с любезност, перфектно обслужване и желание да задоволи нуждите на всички гости, показвайки им автентичния смисъл на гръцкото гостоприемство. Това е идеалното място за вашата незабравима семейна почивка. Village Mare е изграден в пълна хармония със заобикалящата го природа. Той се простира на площ от над 20 000 кв.м. сред буйни градини, високи палми и маслинови дървета, кристално чисти басейни, открита сауна и детска площадка.

Ако пътувате с две деца, можете да избирате между следните типове помещения: супериорните стаи и стандартни семейни стаи. Village Mare 4* е един от малкото хотели на Халкидики, които предлагат помещения за семейства с 3 деца: супериорни делукс стаи, мезонети тип "А", мезонети тип "Б", апартаменти тип "А" и апартаменти тип "Б".

 

Местоположение на Village Mare, Халкидики

Village Mare 4* е разположен на втория ръкав на полуостров Халкидики - Ситония. Той се намира само на 2 км. от центъра на курортa Метаморфоси и на 6,5 км. от градчето Никити.

разстояние до центъра: 1.8км
разстояние до летище: 59 km
разстояние до ресторатни: 1,8 km
разстояние до супермаркет: 0km

Адрес: Metamórfosis, Метаморфоси, 63028, Гърция, Метаморфоси, Greece

Удобства в Village Mare

На разположение на гостите на Village Mare има: 1 открит плувен басейн със слънчева тераса и безплатни чадъри и шезлонги, малък детски басейн, открита сауна, ресторант, бар край басейна, градина, детска площадка, зала за игри с маси за тенис и билярд, развлекателни дейности като музикални вечери, безплатен Wi-Fi, минимаркет и безплатен паркинг.

Стаи и настаняване в Village Mare

Комплексът се състои от 11 сгради с изискана архитектура и естетика, красиво структурирани и разположени в район, създаващ усещането за малко селце. Village Mare 4* разполага със 134 стаи като гостите на хотела могат да избират между различни типове помещения според нуждите си.

Хранене, ресторанти и барове в Village Mare

Изхранването във Village Mare е в ресторант Elia и е на All Inclusive. Пакетът All Inclusive включва пълен пансион (закуска, обяд и вечеря), както и леки закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, топли и студени напитки през целия ден.

Богатата закуска на хотел Village Mare включва гръцки продукти. Можете да се насладите на местни традиционни баници (като колобаропита, траханопита и баница със сирене), прясно изпечен хляб, разнообразие от ядки, гръцки сирена (като фета, крема сирене, грюер, касери и манури), както и различни колбаси, йогурт, маслини, мед, мармалади, солунски гевреци, сладкиши, солени пайове, кифли, различни бисквити, сушени плодове и много други. Всеки ден се предлагат пресни сезонни плодове.

Готвачът на хотела създава свои собствени рецепти, базирани на гръцката закуска. Целта е гостите да опознаят Гърция чрез нейната гастрономия и да я оценят за разнообразието и качеството на гръцките продукти.

Всички ястия се сервират на блок маса.

  • Пълна закуска на блок маса (07:20-10:30 ч.)
  • Обяд на блок маса и готварско шоу (13:00-15:00 ч.)
  • Вечеря на блок маса и готварско шоу (19:30-21:30 ч.)
  • Тематични вечери (гръцки, международни, италиански, рибни и др.)

Напитки по време на хранене в ресторант Elia: наливна бира и вино (бяло, червено, розе), рецина, узо, сокове, безалкохолни напитки, разнообразие от кафе и чай, чешмяна вода (сервира се в чаша).
*Всички напитки по-горе са местни.
*Необходимо е прилично облекло по време на хранене.

Почивка и забавления в Village Mare

Посетителите на Village Mare 4* могат да релаксират, както на широкия пясъчен плаж, така и край басейна и в сауната.

За забавление на гостите на Village Mare 4* са предвидени различни съоръжения и дейности като: тенис на маса, дартс, билярд, плажен волейбол, център за водни спортове и различни развлекателни дейности. В зоната на бара край басейна се организират международни и гръцки музикални вечери на живо веднъж или два пъти седмично. Всички гости са поканени да се забавляват и да участват.

За децата

На разположение на най-малките посетители има детски басейн и детска площадка. Освен това анимационният екип на Village Mare организира ежедневни, сутрешни и следобедни занимания за деца от 4 до 12-годишна възраст. Всички дейности се извършват само във външните общи части на хотела под наблюдението на напълно обучен и опитен персонал.

*Деца до 4 ненавършени години са добре дошли, придружени от родител или настойник.

Плаж

Най-близкият плаж е този в Метаморфоси, който се намира на по-малко от 100 м. от хотела. Плажът е пясъчен. Чадърите и шезлонгите се заплащат по 3 евро за комплект на ден.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

587лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1101лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
470лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
352лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1000лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1285лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1679лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
863лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
734лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1871лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
918лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1276лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1468лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
725лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
734лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1652лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1486лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
551лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1835лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
551лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
918лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1138лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1294лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1101лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1665лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
551лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3715лв
5-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3260лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1145лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1531лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1285лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
918лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3260лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3197лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1155лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
770лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2775лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2533лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3670лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2569лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
734лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4227лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1101лв
13-19 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
963лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2775лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2696лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4245лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
734лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
918лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1348лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1155лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
963лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1041лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
327лв
22-24 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1755лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2216лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2329лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
963лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1540лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5060лв
5-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
770лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3260лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1339лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3470лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1285лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4120лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
770лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2943лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1101лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1321лв
1189лв
30.08-04.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
1285лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1962лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
818лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1835лв
1-6 Юли
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2659лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1014лв
14-17 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1303лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1835лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2098лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1348лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1943лв
1748лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
3260лв
2934лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1155лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1835лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3312лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
818лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1715лв
28.06-03.07
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2123лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3303лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1101лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2216лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3170лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2238лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1155лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2696лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3726лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2696лв
2426лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2311лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1348лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1540лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1155лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1540лв
7-15 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3569лв
3034лв
9-14 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
963лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2775лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2284лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1321лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
688лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
511лв
29.06-02.07
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
714лв
30.06-04.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1795лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3303лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1835лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1285лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1285лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1835лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3102лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3854лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1285лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2167лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3081лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2311лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1925лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2696лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1155лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2311лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4120лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1155лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3260лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3081лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2696лв
2426лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
3260лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3260лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4905лв
3-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2311лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1155лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
770лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1540лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
578лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3532лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3989лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
918лв
30.08-04.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2076лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3854лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2916лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
955лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2982лв
10-15 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1377лв
16-26 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1962лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
491лв
24-27 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1145лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1962лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1165лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2696лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
491лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
491лв
27-30 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1205лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2082лв
1874лв
28.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1245лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3172лв
29.06-04.07
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3699лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3854лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
551лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
918лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3854лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2202лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3916лв
7-14 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2569лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4607лв
8-15 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1660лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1477лв
13-21 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2202лв
13-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4056лв
14-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3125лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
551лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4872лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3726лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2696лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1348лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4658лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1925лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3260лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3532лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1925лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
963лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1155лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1348лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3885лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2943лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1540лв
16-24 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1348лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1397лв
19-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2145лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
963лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1146лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2238лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2659лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2936лв
28.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1849лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2202лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1916лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4009лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2766лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
164лв
8-9 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
981лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2382лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2595лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
470лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1780лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
470лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1189лв
22-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
164лв
22-23 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1586лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2616лв
22-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
654лв
22-26 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
818лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
981лв
883лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1962лв
1766лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1308лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1635лв
1472лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1185лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4472лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2489лв
2240лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1265лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
7218лв
6136лв
30.06-13.07
2 възрастни, 3 деца

13 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2698лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1081лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1585лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1101лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
11210лв
1-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

30 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1652лв
2-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1849лв
1664лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1849лв
1664лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
793лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1835лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2906лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3699лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2569лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2753лв
7-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1101лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
6084лв
7-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1285лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
551лв
8-11 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2776лв
8-12 Юли
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
734лв
8-12 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1468лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5318лв
4786лв
8-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2753лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
734лв
10-14 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4432лв
10-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3987лв
3389лв
10-16 Юли
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
734лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1101лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2216лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2569лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3854лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2216лв
13-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
918лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3949лв
13-19 Юли
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4858лв
13-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1014лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4350лв
3698лв
14-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2642лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
793лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1468лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3470лв
15-20 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
918лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2216лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3341лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1110лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2791лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3519лв
16-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
551лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2256лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1352лв
1217лв
18-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3215лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2284лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3260лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1807лв
1626лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1388лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
770лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3260лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3330лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4120лв
3708лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1925лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
963лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
770лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1348лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4440лв
25.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3726лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2943лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1155лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1348лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2696лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3260лв
2934лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3614лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1388лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5060лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1863лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3260лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2891лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3081лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3260лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1863лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2775лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2118лв
6-17 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1943лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2530лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1155лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1665лв
1499лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
4658лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
833лв
17-20 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2329лв
2096лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
770лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3260лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1155лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4988лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1876лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3102лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2216лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3699лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2202лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
918лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2659лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2237лв
26-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4432лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1352лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2797лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2936лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
918лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1849лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4607лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3470лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2659лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3895лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
918лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1835лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1773лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2529лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1265лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1773лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1139лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2896лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1859лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1489лв
1340лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1355лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
826лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
786лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
608лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1466лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1193лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1925лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1175лв
1081лв
26.09-01.10
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-8%
1308лв
22-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3568лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
327лв
22-23 Юни
1 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1982лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1657лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
12227лв
22.06-26.07
2 възрастни, 1 дете

34 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2775лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2289лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
818лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2289лв
22-29 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
491лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1894лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1145лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2775лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1982лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
981лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2379лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1492лв
23.06-02.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
327лв
23-24 Юни
1 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1983лв
23-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
654лв
24-28 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1586лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2289лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1421лв
1279лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2656лв
2390лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1982лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1983лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2822лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1001лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
327лв
26-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1586лв
1427лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
1021лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3712лв
27.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3084лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2042лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1963лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1061лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2566лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2122лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3009лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
694лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2612лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
531лв
30.06-03.07
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2182лв
30.06-12.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2162лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3699лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1835лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2216лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
793лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1585лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2202лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1835лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2216лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2659лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1285лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1835лв
4-14 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4404лв
3964лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1352лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1835лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2216лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
918лв
5-10 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2202лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3303лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2569лв
6-13 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1652лв
6-15 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
10530лв
06.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

28 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1101лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4164лв
7-13 Юли
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2659лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2202лв
8-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2202лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4164лв
8-14 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2202лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2753лв
9-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
20809лв
10.07-15.08
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
918лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2202лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1585лв
11-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1835лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1285лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1468лв
1321лв
12-20 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
734лв
13-17 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2569лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1835лв
13-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2695лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1294лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1468лв
14-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2418лв
14-23 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1486лв
14-22 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
918лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3761лв
15-25 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4213лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2605лв
15-22 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2753лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2990лв
15-23 Юли
1 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
734лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
14158лв
15.07-21.08
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1321лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3147лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2444лв
16-25 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1321лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3193лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2749лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1361лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3045лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1137лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1330лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1146лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3238лв
19-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1784лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
954лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1540лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2169лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4337лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
385лв
20-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1807лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
963лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
14579лв
21.07-28.08
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3081лв
21-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2530лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1348лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2795лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3715лв
21-26 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
10770лв
21.07-29.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
5551лв
21-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2696лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1943лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1348лв
1213лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
770лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1925лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2329лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4440лв
24.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2311лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1665лв
1499лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
963лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1733лв
26.07-04.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2141лв
1820лв
26-29 Юли
2 възрастни, 3 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
963лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1540лв
27.07-04.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2311лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3532лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4120лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2169лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2311лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
963лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1348лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2795лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1540лв
29.07-06.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2891лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3081лв
2773лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
770лв
30.07-03.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5124лв
30.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3330лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
14014лв
01.08-07.09
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
6640лв
01.08-05.09
на човек

35 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2696лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3081лв
2-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3466лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
193лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1388лв
1249лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3532лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1925лв
3-13 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1733лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
770лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4709лв
3-11 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1540лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4229лв
3-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1540лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4120лв
3-10 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2696лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1925лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
5391лв
4-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
466лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1388лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1925лв
4-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2795лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4204лв
5-11 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3330лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4709лв
5-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3614лв
5-10 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5298лв
5-14 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3885лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3260лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1348лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
770лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1348лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
7229лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1925лв
9-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4192лв
10-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3330лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1155лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5886лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3330лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1348лв
1213лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2775лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1807лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2311лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3614лв
3253лв
13-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1155лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2220лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
770лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2530лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2329лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3591лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3253лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2530лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5891лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4204лв
17-23 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1863лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3885лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
17465лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2775лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5945лв
17-25 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1348лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
770лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2220лв
1998лв
19-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1388лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4633лв
19-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1330лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1638лв
1475лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2722лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3474лв
3126лв
23-28 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1119лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2587лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
927лв
24-29 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2051лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3125лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5647лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5761лв
25.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2569лв
2312лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
734лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1285лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1835лв
26-31 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1101лв
26.08-01.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1468лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1690лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1835лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1835лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4875лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3170лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2028лв
26-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4432лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4875лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4404лв
28.08-05.09
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2753лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1835лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1585лв
1427лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3102лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1468лв
31.08-08.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2202лв
31.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4164лв
1-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1835лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1321лв
1189лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3699лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3854лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1773лв
1-5 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2333лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
918лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2753лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3470лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2202лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1835лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2753лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1794лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
898лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1330лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1767лв
1590лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2643лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1101лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1185лв
1066лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1322лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
367лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2120лв
6-15 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1855лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2277лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1982лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1635лв
8-13 Сеп
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2323лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
981лв
8-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1583лв
1425лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
164лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2412лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1530лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2083лв
10-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2292лв
11-15 Сеп
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
964лв
13-20 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
964лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1377лв
14-19 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1426лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
826лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
688лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
964лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
964лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
826лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1400лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
923лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1766лв
1695лв
23-30 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-4%
2147лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
2188лв
2045лв
25.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-7%
940лв
869лв
26-30 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-8%
1814лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4151лв
5-15 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2968лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4509лв
5-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, бизнес център, бебешко легло, детско столче, детска площадка, анимация за деца, детски басеин, слънчева тераса, шезлонги, чадъри , on the beach - on payment, сауна, анимация, зала за игри, тенис на маса, дартс.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Village Mare, Village Mare halkidiki, Village Mare sithonia, Village Mare sitonia, Village Mare metamorphosi, Village Mare greece, Village Mare гърция, Village Mare халкидики, Village Mare ситония, Village Mare метаморфоси, Village Mare 2024, Village Mare цени, Village Mare мнения, Village Mare цени 2024, Village Mare лято 2024, Village Mare ранни записвания, Village Mare last minute, Village Mare hotel, Village Mare hotel halkidiki, Village Mare hotel sithonia, Village Mare hotel sitonia, Village Mare hotel metamorphosi, Village Mare hotel greece, Village Mare hotel гърция, Village Mare hotel халкидики, Village Mare hotel ситония, Village Mare hotel метаморфоси, Village Mare hotel 2024, Village Mare hotel цени, Village Mare hotel мнения, Village Mare hotel цени 2024, Village Mare hotel лято 2024, Village Mare hotel ранни записвания, Village Mare hotel last minute, вилидж маре, вилидж маре гърция, вилидж маре халкидики, вилидж маре ситония, вилидж маре метаморфоси, вилидж маре цени, вилидж маре мнения, вилидж маре цени 2024, вилидж маре лято 2024, вилидж маре ранни записвания, вилидж маре хотел, вилидж маре хотел гърция, вилидж маре хотел халкидики, вилидж маре хотел ситония, вилидж маре хотел метаморфоси, вилидж маре хотел цени, вилидж маре хотел мнения, вилидж маре хотел цени 2024, вилидж маре хотел лято 2024, вилидж маре хотел ранни записвания