bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Village Mare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Village Mare - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Промоции в Village Mare, Метаморфоси

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Village Mare се намира в курортa Метаморфоси, на п-в Ситония, на 100 м от морето, километър от центъра на селището и на 85 км е от Солун.
Състои се от основен корпус и 8 заобикалящи го постройки. Village Mare разполага общо с 67 двойни стаи, 40 мезонета и 27 апартамента.
Хотелът предлага на своите гости основен ресторант с традиционна кухня, снек бар - таверна, бар на басейна, рецепция с лоби, зала с ТВ, мини маркет, безплатен паркинг, безжичен интернет.
Стаите в хотела са снабдени с двойно легло (или twin), разтегателен диван, климатик, телефон, малък хладилник, сателитна ТВ, баня с душ и сешоар, балкон.
На разположение са още открит басейн с шезлонги и чадъри, детска площадка, детски басейн, мини клуб, тенис на маса, билярд, водно поло, дартс.
На близкия плаж срещу заплащане от 2 евро се предлага 1 чадър и 2 шезлонга.

Местоположение на Village Mare, Халкидики

Стаи и настаняване в Village Mare

Общо 134 стаи: двойни стаи (~21-24 кв.м),
мезонети (~32-36 кв.м),
апартаменти (~32-35 кв.м),
апартаменти (~42-45 кв.м),
фамлни стаи (~24-28 кв.м).
Описание на другите помещения за настанване:
Мезонети Първи етаж (~22-24 кв.м) - всекидневвна с диван, дрешник, двуетажно легло, DVD-плейър, сателитна телевизия. Втори етаж (~12 кв.м) - двойно легло, нощни шкафчета, длешник с огледало, телефон с пряка връзка, сателитна телевизия. Възможно настаняване - до 4-ма възрастни.
Апартаменти Спалня с двойно легло, всекидневна с два разтегателни дивана, кафемашина. Възможно настаняване - до 4-ма възрастни. В някои апартамени - оборудван кухненски бокс.
Апартаменти (~42-45 кв.м) Спалня с двойно легло, спалня с две единичин легла, гостна с разтегателен диван, оборудван кухненски бокс. Възможно настаняване - до 5-ма възрастни.
Фамилни стаи Просторни (1 стая), двойно легло и 2 единични легла или двойно легло и двуетажно легло. Възможно настаняване – до 2-ма възрастни и 2 деца (до 12 години).
Всеки ден се почистват на стаите, а смяната на спалното бельо – 2 пъти седмично.

Хранене, ресторанти и барове в Village Mare

All Inclusive

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.05.2024 - 13.10.2024 , за резервации, направени преди 31.03.2024 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

981лв
883лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2289лв
2060лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
3854лв
3468лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
3590лв
3231лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2220лв
1998лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1101лв
991лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1586лв
1427лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1138лв
1024лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
725лв
653лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1468лв
1321лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1239лв
1115лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1102лв
991лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
551лв
495лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
551лв
495лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1835лв
1652лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
551лв
496лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
3315лв
2983лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2607лв
2346лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
826лв
744лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
981лв
883лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3172лв
2855лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1145лв
1030лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1410лв
1269лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
413лв
372лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
3404лв
3063лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
4227лв
3804лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2990лв
2691лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2439лв
2195лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3248лв
2924лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2162лв
1946лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2323лв
2091лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3612лв
3070лв
24-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3194лв
2874лв
29.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2216лв
1994лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1119лв
1007лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
3157лв
2683лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1348лв
1213лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
688лв
620лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
3451лв
3106лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1119лв
1007лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2379лв
2141лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1145лв
1030лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3470лв
3123лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2775лв
2498лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3615лв
3254лв
23.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
4105лв
3695лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2289лв
2060лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2489лв
2240лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3056лв
2750лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1558лв
1402лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
6-10 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3147лв
2833лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
7428лв
6685лв
26.07-03.09
на човек

39 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2943лв
2649лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
3260лв
2934лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
5551лв
4996лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1925лв
1733лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
2587лв
2329лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3341лв
3007лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
4652лв
3954лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1835лв
1652лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
235лв
211лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2382лв
2144лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
964лв
867лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2852лв
2567лв
8-15 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2255лв
2029лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
964лв
867лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
826лв
744лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1910лв
1719лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2126лв
1913лв
16-29 Юни
на човек

13 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1145лв
1030лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
818лв
736лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3744лв
3370лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2122лв
1910лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
367лв
330лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2659лв
2393лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
5505лв
4955лв
1-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
12804лв
11524лв
01.07-07.09
на човек

68 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
918лв
826лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1849лв
1664лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1468лв
1321лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
3545лв
3191лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1849лв
1664лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1321лв
1189лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
5696лв
5126лв
15-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2154лв
1938лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1495лв
1346лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
1690лв
1521лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
4658лв
4192лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2311лв
2080лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
3260лв
2934лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2943лв
2649лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2220лв
1998лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
3081лв
2773лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
963лв
866лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
3885лв
3497лв
2-9 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1943лв
1748лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
5060лв
4554лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1155лв
1040лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1925лв
1733лв
9-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
3532лв
3179лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1155лв
1040лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1925лв
1733лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
4442лв
3998лв
24.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
3303лв
2973лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
5580лв
5022лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
2216лв
1994лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
551лв
495лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
1466лв
1320лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
822лв
740лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
352лв
317лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
235лв
211лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
587лв
529лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
10677лв
9610лв
24.05-29.07
на човек

66 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
863лв
776лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3229лв
2744лв
1-8 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3305лв
2974лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
826лв
744лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
9953лв
8958лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1928лв
1735лв
3-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
551лв
496лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
964лв
867лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2117лв
1905лв
3-18 Юни
на човек

15 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
688лв
620лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
413лв
372лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1652лв
1487лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1377лв
1239лв
10-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
688лв
620лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
14297лв
12867лв
11.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

35 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2719лв
2447лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2289лв
2060лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1635лв
1472лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2368лв
2131лв
17-27 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3965лв
3568лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1184лв
1065лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
818лв
736лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3172лв
2855лв
20-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
981лв
883лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2289лв
2060лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2379лв
2141лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2616лв
2354лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
4214лв
3582лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1145лв
1030лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1635лв
1472лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2775лв
2498лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2379лв
2141лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
5594лв
5035лв
24.06-25.07
на човек

31 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1962лв
1766лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1982лв
1784лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1532лв
1378лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2869лв
2582лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3737лв
3176лв
27.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2076лв
1868лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1679лв
1511лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2123лв
1910лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
3194лв
2874лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
443лв
399лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
4432лв
3989лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
3699лв
3329лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1835лв
1652лв
6-11 Юли
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
3303лв
2973лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3102лв
2792лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2202лв
1982лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
918лв
826лв
6-11 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2753лв
2477лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2216лв
1994лв
7-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3102лв
2792лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2659лв
2393лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2659лв
2393лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1835лв
1652лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2216лв
1994лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
3102лв
2792лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3625лв
3081лв
14-19 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3125лв
2812лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2605лв
2345лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1688лв
1519лв
15-24 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
5107лв
4596лв
15-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2605лв
2345лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3376лв
3038лв
15-24 Юли
1 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
3376лв
3038лв
15-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2682лв
2414лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1312лв
1181лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2460лв
2214лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1339лв
1205лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2678лв
2410лв
19-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2220лв
1998лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
4120лв
3708лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3885лв
3497лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1925лв
1733лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
3532лв
3179лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1943лв
1748лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1807лв
1626лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3081лв
2773лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
578лв
520лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
5886лв
5298лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1155лв
1040лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1925лв
1733лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
193лв
173лв
3-4 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2530лв
2277лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2795лв
2515лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3260лв
2934лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1155лв
1040лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
963лв
866лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2775лв
2498лв
9-14 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3532лв
3179лв
10-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
4120лв
3708лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1943лв
1748лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1155лв
1040лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1330лв
1197лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
4898лв
4164лв
20-27 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2587лв
2329лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
1468лв
1321лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1835лв
1652лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
4875лв
4388лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
4432лв
3989лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
4732лв
4259лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1652лв
1486лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
3942лв
3548лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2659лв
2393лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
551лв
495лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
3579лв
3222лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1185лв
1066лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
367лв
330лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
551лв
496лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
944лв
849лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
413лв
372лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
923лв
831лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
275лв
248лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
925лв
832лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
920лв
828лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
767лв
690лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1074лв
966лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1534лв
1381лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1841лв
1657лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1534лв
1381лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3363лв
2859лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3542лв
3011лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3135лв
2664лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3542лв
3011лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3135лв
2664лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2645лв
2380лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2820лв
2397лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1421лв
1279лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2176лв
1959лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2221лв
1999лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3143лв
2671лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4647лв
3950лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
6029лв
5125лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3061лв
2602лв
29.06-09.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2808лв
2527лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
3393лв
2884лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1019лв
917лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
815лв
733лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1222лв
1100лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2185лв
1857лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1426лв
1284лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2809лв
2388лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2445лв
2200лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3034лв
2579лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3746лв
3184лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3699лв
3329лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
3356лв
2853лв
14-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4612лв
3920лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
5431лв
4617лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2551лв
2296лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2943лв
2649лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1678лв
1426лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
4471лв
3801лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
4471лв
3801лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3144лв
2830лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2073лв
1865лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1860лв
1674лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1648лв
1483лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
2462лв
2216лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2209лв
1877лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1019лв
917лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
815лв
733лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3116лв
2649лв
13-19 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1427лв
1285лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
3829лв
3255лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1820лв
1547лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1561лв
1327лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1321лв
1189лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1041лв
885лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
833лв
708лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
625лв
531лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Village Mare, Village Mare halkidiki, Village Mare sithonia, Village Mare sitonia, Village Mare metamorphosi, Village Mare greece, Village Mare гърция, Village Mare халкидики, Village Mare ситония, Village Mare метаморфоси, Village Mare 2024, Village Mare цени, Village Mare мнения, Village Mare цени 2024, Village Mare лято 2024, Village Mare ранни записвания, Village Mare last minute, Village Mare hotel, Village Mare hotel halkidiki, Village Mare hotel sithonia, Village Mare hotel sitonia, Village Mare hotel metamorphosi, Village Mare hotel greece, Village Mare hotel гърция, Village Mare hotel халкидики, Village Mare hotel ситония, Village Mare hotel метаморфоси, Village Mare hotel 2024, Village Mare hotel цени, Village Mare hotel мнения, Village Mare hotel цени 2024, Village Mare hotel лято 2024, Village Mare hotel ранни записвания, Village Mare hotel last minute, вилидж маре, вилидж маре гърция, вилидж маре халкидики, вилидж маре ситония, вилидж маре метаморфоси, вилидж маре цени, вилидж маре мнения, вилидж маре цени 2024, вилидж маре лято 2024, вилидж маре ранни записвания, вилидж маре хотел, вилидж маре хотел гърция, вилидж маре хотел халкидики, вилидж маре хотел ситония, вилидж маре хотел метаморфоси, вилидж маре хотел цени, вилидж маре хотел мнения, вилидж маре хотел цени 2024, вилидж маре хотел лято 2024, вилидж маре хотел ранни записвания

cache load